امروز چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸
 • پس از آرای متناقضی که از سوی شعبات تجدیدنظر استانهای مختلف در راستای «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» صادر شد، طبق معمول هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر حسب وظیفه ذاتی خود وارد ماجرا گردید و اقدام به انتشار رأی وحدت رویه‌ ای کرد که باعث شد مباحث مختلفی در این زمینه مطرح گردد، دکتر محمدرضا نظری نژاد عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان از جمله افرادی است که با کلیت رای مشکلی ندارد اما می پرسد چرا صندوق تأمین خسارات بدنی که یکی از منابع آن درصدی از حق بیمه اجباری است که شهروندان پرداخت می‌کنند، باید پاسخگوی اقدامات ناشایست کسانی باشد که مرتکب قتل یا ضرب و جرح می‌گردند؟ ...
 • پس از آرای متناقضی که از سوی شعبات تجدیدنظر استانهای مختلف در راستای «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» صادر شد، طبق معمول هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر حسب وظیفه ذاتی خود وارد ماجرا گردید و اقدام به انتشار رأی وحدت رویه‌ ای کرد که باعث شد مباحث مختلفی در این زمینه مطرح گردد، دکتر محمدرضا نظری نژاد عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان از جمله افرادی است که با کلیت رای مشکلی ندارد اما می پرسد چرا صندوق تأمین خسارات بدنی که یکی از منابع آن درصدی از حق بیمه اجباری است که شهروندان پرداخت می‌کنند، باید پاسخگوی اقدامات ناشایست کسانی باشد که مرتکب قتل یا ضرب و جرح می‌گردند؟
 • بیشتر صاحب‌نظران فقهی معتقدند باید دیه جبران‌کننده فقدان شخص مقتول برای اولیای دم در قتل نفس و جبران‌کننده خسارت‌های واردشده به فرد مجروح و آسیب‌دیده در جنایت علیه اعضای بدن باشد. ...
 • بیشتر صاحب‌نظران فقهی معتقدند باید دیه جبران‌کننده فقدان شخص مقتول برای اولیای دم در قتل نفس و جبران‌کننده خسارت‌های واردشده به فرد مجروح و آسیب‌دیده در جنایت علیه اعضای بدن باشد.
 • نایب رییس کانون وکلای دادگستری گیلان:
  ایب رییس کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: با توجه به وظایف، اختیارات و مسئولیت های قوه قضائیه، مداخله و ساماندهی امور وکلا و مشاوران حقوقی اساسا از وظایف ذاتی و قانونی قوه قضائیه خروج موضوعی دارد ومتولی قانونی آن کانون های وکلا هستند، از همین رو زیبنده نیست دستگاه قضایی برغم مسئولیت ها و وظایف خطیر و مشکلات و معضلات بغرنج و فزاینده قضایی، و لزوم رعایت استقلال وکلا بار مدیریت و ساماندهی و تمشیت امور وکلا و مشاوران حقوقی مرکز مشاوران را نیز بدون اینکه نفعی از آن ببرد، بدوش بکشد و هزینه های آنرا از هر حیث متحمل شود لذا شایسته است در این خصوص تدابیر و ترتیبات لازم در واگذاری این امور به کانون های وکلا اتخاذ نماید. ...
 • ایب رییس کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: با توجه به وظایف، اختیارات و مسئولیت های قوه قضائیه، مداخله و ساماندهی امور وکلا و مشاوران حقوقی اساسا از وظایف ذاتی و قانونی قوه قضائیه خروج موضوعی دارد ومتولی قانونی آن کانون های وکلا هستند، از همین رو زیبنده نیست دستگاه قضایی برغم مسئولیت ها و وظایف خطیر و مشکلات و معضلات بغرنج و فزاینده قضایی، و لزوم رعایت استقلال وکلا بار مدیریت و ساماندهی و تمشیت امور وکلا و مشاوران حقوقی مرکز مشاوران را نیز بدون اینکه نفعی از آن ببرد، بدوش بکشد و هزینه های آنرا از هر حیث متحمل شود لذا شایسته است در این خصوص تدابیر و ترتیبات لازم در واگذاری این امور به کانون های وکلا اتخاذ نماید.
 • دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد خبر داد
  دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد از صدور قرار تعلیق برای مانتوفروشی خبر داد که مانع ورود اتباع افغانستانی به مغازه خود شده بود. ...
 • دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد از صدور قرار تعلیق برای مانتوفروشی خبر داد که مانع ورود اتباع افغانستانی به مغازه خود شده بود.
 • معامله به قصد فرار از دین، دو نوع است: صوری و واقعی. برای هر یک از انواع این معامله حکم قانونی خاصی تعیین شده است که در این نوشتار بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت. ...
 • معامله به قصد فرار از دین، دو نوع است: صوری و واقعی. برای هر یک از انواع این معامله حکم قانونی خاصی تعیین شده است که در این نوشتار بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت.
 • ایرساگیل: اساساً از زمانی که خط اختراع شد جرم جعل هم به وجود آمد زیرا جعل از طریق تغییرات در خطوط یا ایجاد سندی که اساساً وجود نداشته و آن را ساخته‌اند تا ضرری را به دیگران برسانند، انجام می‌گیرد. با توسعه ابزارآلات فنی موضوع جعل نیز توسعه پیدا کرد، به گونه ای که هم اکنون بحث جرایم رایانه‌ای به وجود آمده و در سیستم‌ها و مطالب رایانه‌ای دست برده می‌شود. ...
 • ایرساگیل: اساساً از زمانی که خط اختراع شد جرم جعل هم به وجود آمد زیرا جعل از طریق تغییرات در خطوط یا ایجاد سندی که اساساً وجود نداشته و آن را ساخته‌اند تا ضرری را به دیگران برسانند، انجام می‌گیرد. با توسعه ابزارآلات فنی موضوع جعل نیز توسعه پیدا کرد، به گونه ای که هم اکنون بحث جرایم رایانه‌ای به وجود آمده و در سیستم‌ها و مطالب رایانه‌ای دست برده می‌شود.
 • ایرساگیل:عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق طرفین، به شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده باشد، واقع می‌شود، اما عقد تشریفاتی قراردادی است که با تشریفات خاصی واقع می‌شود و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نیست. ...
 • ایرساگیل:عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق طرفین، به شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده باشد، واقع می‌شود، اما عقد تشریفاتی قراردادی است که با تشریفات خاصی واقع می‌شود و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نیست.
 • اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. ...
 • اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست.
 • وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد. ...
 • وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد.
 • حقوق زنان در قوانین ایران:
  نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. وکیل‌آنلاین در گامی دیگر، با انگیزه آشنایی زنان با حقوق خود به تبیین آنها در بخشی تحت عنوان "حقوق زنان در قوانین ایران" پرداخته است. ...
 • نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. وکیل‌آنلاین در گامی دیگر، با انگیزه آشنایی زنان با حقوق خود به تبیین آنها در بخشی تحت عنوان “حقوق زنان در قوانین ایران” پرداخته است.

 • آخرین اخبار
تلویزیون اینترنتی ایرسا
تبلیغات
روزنامه های گیلان
نظرسنجی
http://irsaguil.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%b1%db%b6-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%db%b9%db%b8%d8%b7/ اپلیکیشن ایرسا گیل اپلیکیشن ایرسا گیل http://irsaguil.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%b1%db%b6-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%db%b9%db%b8%d8%b7/ کانال تلگرام ایرسا گیل http://irsaguil.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%b1%db%b6-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%db%b9%db%b8%d8%b7/