خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۶/۰۳/۰۹ ۱۶:۰۳
شناسه خبر : 9431

ستاره‌های خاموش نشدنی دماوند از فراز پلور

ایرساگیل: اقتدار کوه دماوند را ستاره‌ها در شب تکمیل می‌کنند. این را می‌توان از درخشش آن‌ها حتی از فراز نقاطی دیگر همچون منطقه کوهستانی پلور دریافت. ...

ایرساگیل: اقتدار کوه دماوند را ستاره‌ها در شب تکمیل می‌کنند. این را می‌توان از درخشش آن‌ها حتی از فراز نقاطی دیگر همچون منطقه کوهستانی پلور دریافت.